Me ghèlasan ta pulià

Me ghèlasan ta pulià (Με γέλασαν τα πουλιά). Il tempo è in 9 (2+2+2+3).

https://www.youtube.com/watch?v=6EHdjH9AchE