Tzourobaglamas

Tabouras

Outi

Mandolino

Lyra politiki

Lyra cretese

Laouto steriano

Laouto politiko

Chitarra semi-fretless

Bouzouki trichordo

Bouzouki tetrachordo

Bouzouki / Boulgari / Tabouras

Baglamas